Услуги - Anastasiadis - Real Estate Constructions

АНАСТАСИАДИС КОНСТРУКЦИИ
Услуги

Предоставяните от нас услуги включват всички необходими процедури, а конкретно

  • Архитектурно изследване
  • Изследвания на всички инженерни специалности
  • Строителство и реконструкция на къщи
  • Строителство и реконструкция на бизнес помещения
  • Изграждане на специални сгради/специални конструкции
  • Издаване на разрешения за строеж и разрешения за експлоатация
  • Проектиране на външни пространства
  • Инвестиционна оценка на недвижими имоти

Ние строим и разполагаме с еднофамилни къщи, апартаменти и магазини с висок стандарт, които са построени върху частни или наети парцели във и извън община Пангайо.

Подчертава се, че първоначалната оценка се прави отговорно и в зависимост от вида на проекта се избират подходящите партньори, така че той да бъде доставен бързо и да се отличава както с качество на изпълнение, така и с функционалност.

И накрая, ние сме в състояние да предоставим оценки и съвети, свързани с по-широкия пазар на недвижими имоти.