Υπηρεσίες - Anastasiadis - Real Estate Constructions

Αναστασιάδης Κατασκευαστική
Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που είναι αναγκαία, και συγκεκριμένα

  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Μελέτες όλων των ειδικοτήτων μηχανικών (στατική, πυρασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογική)
  • Κατασκευή και ανακατασκευή κατοικιών
  • Κατασκευή και ανακατασκευή επαγγελματικών χώρων
  • Ανάπτυξη ειδικών κτηρίων / ειδικών κατασκευών
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας
  • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
  • Αξιολόγηση επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων

Κατασκευάζουμε και διαθέτουμε μονοκατοικίεςδιαμερίσματα και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών που ανεγείρονται σε ιδιόκτητα ή από αντιπαροχή οικόπεδα εντός και εκτός του Δήμου Παγγαίου.

Υπογραμμίζεται πως γίνεται μια πρώτη εκτίμηση με υπευθυνότητα και ανάλογα με το είδος του έργου επιλέγονται οι κατάλληλοι συνεργάτες έτσι ώστε αυτό να παραδίδεται γρήγορα και να ξεχωρίζει τόσο για την ποιότητα κατασκευής του όσο και για τη λειτουργικότητα.

Τέλος, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εκτιμήσεις και συμβουλές που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της αγοράς ακινήτων.